برای نظارت بر عمللیات جست‌وجوی هواپیمای پرواز ام‌اچ ۳۷۰

نخست‌وزیر مالزی به استرالیا می‌رود

سیاسی

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان می‌گویند تا پایان عمر باطری جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی تنها یک هفته باقی مانده است.

«نجیب رزاق» نخست‌وزیر مالزی فردا - چهارشنبه - برای نظارت نزدیک بر عملیات جست‌وجوی هواپیمای پرواز «ام‌اچ ۳۷۰» به استرالیا می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد٬ این سفر در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان می‌گویند تا پایان عمر باطری جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی تنها یک هفته باقی مانده است.

«هشام‌الدین حسین» وزیر موقت حمل‌ و نقل مالزی به خبرنگاران گفته است هدف از این سفر «نظارت دست اول بر عملیات و تشکر از کسانی است که از کشورهای گوناگون در آن حضور دارند».

از سه هفته پیش که پرواز ۳۷۰ بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی مالزی ناپدید شده، سرنخ‌هایی در مورد مسیر احتمالی پرواز آن به دست آمده و نخست‌وزیر مالزی در عین حال اعلام کرده که هواپیما در اقیانوس هند سقوط کرده است.

دولت چین از خانواده‌های مسافران خواسته تا واقعیت را پذیرفته و قبول کنند که بستگان آنها «هرگز باز نخواهند گشت.»

کد N201028