تجمع مردم سوریه در حمایت از ارتش و دولت

آفریقا و خاورمیانه

جمعی از شهروندان سوری در حمایت از ارتش و دولت این کشور در حومه حمص اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبر گزاری رسمی سوریه (سانا)، شهروندان سوری با برگزاری تظاهرات در مناطق و شهرکهای مختلف حومه حمص بر حمایت از دولت و ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند.

تظاهر کنندگان همچنین باسر دادن شعارهایی اعلام کردند که با تکیه بر اتحاد ملی و حمایت از ارتش سوریه با تروریسم و اقدامات وحشیانه گروههای مسلح مقابله خواهند کرد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن تاکید بر ارزشهای ملی مردم سوریه مخالفت خود را باهرگونه دخالت خارجی اعلام کردند.