گروه اخوان المسلمین برای لغو اعدام اعضای این گروه در مصر تلاش می کند

امضا,فراخوان

تهران - ایرنا - سازمان های حقوقی طرفدار ˈاخوان المسلمینˈ برای لغو اجرای حکم اعدام 528 نفر از اعضای این گروه در مصر، فراخوان جمع آوری یک میلیون امضا از کشورهای مختلف جهان در شبکه اینترنت را صادر کردند.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری ˈالیوم السابعˈ، سازمان های حقوقی اخوان المسلمین با صدور بیانیه ای، حکم دادگاه مصر درباره اعدام 528 نفر از اعضای این گروه را صوری و درعین حال بزرگترین حکم دسته جمعی قرن خواندند.

این بیانیه اعلام کرد: مفتی مصر می تواند از نفوذ خود برای توقف اجرای حکم اعدام اعضای گروه اخوان المسلمین استفاده کند.

بر اساس این بیانیه، ˈشوقی علامˈ مفتی مصر 10 روز مهلت دارد تا با این حکم مخالفت کند. این در حالی است که تاکنون چند نفر از رهبران دینی مصر با این حکم مخالفت کرده اند.

این بیانیه از همه جهانیان با ادیان مختلف خواست، مانع اجرای این حکم شوند.

بر اساس این بیانیه، هنگامی که شمار امضاها به یک میلیون رسید، رهبران دینی مصر پیام ما را مستقیما تسلیم مفتی خواهند کرد.

مترجمام** 1453**1651
کد N200747