نخست وزیر فرانسه استعفا کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی العالم  از استعفای نخست وزیر فرانسه در پی شکست حزبش در انتخابات محلی خبر داد.
4949

 

کد N200677