هند و روسیه قرار داد نظامی امضا کردند

هند,روسیه

دهلی نو- ایرنا - هند روز دوشنبه قراردادی به ارزش 26میلیارد روپیه برای خرید 66 هزار گلوله ضدتانک از روسیه به امضا رساند.

به گزارش ایرنا، هند قصد دارد با این قرارداد که معادل چهار میلیون و 300 هزار دلار ارزش دارد کمبود مهمات حیاتی نیروهای زرهی خود از جمله تانک های جدید تی - 90 را جبران کند.

خبرگزاری پی تی آی به نقل از مقام های وزارت دفاع هند نوشت: دو طرف هندی و روسی معامله ای برای تامین گلوله های ضد تانک انجام دادند و توافقنامه مربوطه توسط مقام های وزارت دفاع هند و مقام های روسوبورون اکسپرت روسیه به امضا رسید.

کمیته دولت در امور امنیتی به ریاست نخست وزیر هند اخیرا پیشنهاد تامین این مهمات را از روسیه تایید کرده بود.

بر اساس این معامله، روسیه باید فناوری تولید این مهمات خاص را به هند نیز منتقل کند.

روسیه به خصوص در زمینه تامین سلاح یک متحد راهبردی برای هند محسوب می شود.

آساق ** 2165 ** 275 **
کد N200645