نخست وزیر ایتالیا برای پارلمان خط و نشان کشید

سنا,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈمتئو رنتزیˈ نخست وزیر جدید ایتالیا با هشدار به پارلمان این کشور خواستار تصویب فوری اصلاحات و پایان دادن به عملکرد دو مجلسین (نمایندگان و سنا) در نظام قانونی شد.

به گزارش ایرنا، پس از گذشت یک ماه از انتصاب متئو رنتزی به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا، وی با سیاسیون و پارلمان این کشور در خصوص ضرورت و فوریت تصویب اصلاحات و پایان دادن به دو مجلسین اتمام حجت کرد.

وی گفت: دیگر ایتالیا نیازی به دو مجلس ندارد، یا باید اصلاحات را تصویب کرد و یا اینکه دیگر معنی ندارد که فردی مانند من در راس دولت بماند. اصلاحات را نباید نیمه کاره رها کرد و من می خواهم ببینم که چه کسی در پارلمان ˈبرای تصویب آنˈ رای نمی دهد.

مبارزه نخست وزیر 39 ساله ایتالیا که با وعده تصویب اصلاحات قانونی و ساختاری و به منظور بهبود اوضاع اقتصادی سکان کشور را در دست گرفته است همچنان ادامه دارد.

وی با هشدار به سیاسیون و پارلمان گفت: باید اصلاحات را تصویب کرد، من خودم آبرو و همه چیزم را گرو می گذارم تا این اصلاحات به نتیجه برسد.

وی افزود: ایتالیایی ها در این 20 سال فداکاری های زیادی کردند اما با این حال بدهی های دولتی افزایش یافته است زیرا فداکاری ها تنها از جانب مردم بود و نه سیاسیون.

وی افزود: من دست از مبارزه برای تصویب اصلاحات و ایجاد تسهیلات دست بر نمی دارم و لایحه ای که در هیات دولت پیشنهاد می کنیم در احترام به قانون اساسی است.

و با انتقاد از عملکرد مجلس سنا ادامه داد: باید مجلس سنا را از شکل کنونی خارج کرد، شمار سیاسیون را کاهش داد تا بتوان مشاغل جدید ایجاد کرد.

جمهوری ایتالیا دارای نظام پارلمانی (دو مجلسی) است و پس از انتخابات پارلمانی، جناح سیاسی پیروز در انتخابات نخست وزیر را انتخاب می کند. مجلس نمایندگان ایتالیا متشکل از 630 نماینده و مجلس سنا نیز متشکل از 315 سناتور است که اعضای آن هر 5سال یک بار با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

پس از گذشت 50 سال از تصویب قانون اساسی ایتالیا، دولت های مختلف نافرجام، سعی به بازنگری در قانون اساسی کردند.

نخست وزیر جدید ایتالیا نیز که از نسل جدید سیاستمداران این کشور محسوب می شود در حال تلاش برای تصویب اصلاحات قانونی و از میان برداشتن مجلس سنا و کاهش شمار سیاسیون و کاهش هزینه های دولتی است که با شعار بهبود اوضاع اقتصادی سکان های کشور را در دست گرفت.

اروپام ** 2171 ** 1597
کد N200620