خاتمی: وضع خوبی بر دنیا حاکم نیست/ "جمهوری اسلامی" نتیجه مبارک انقلاب ما بود

کد N200424