تصویب قانون جدید انتخابات در لیبی

آفریقا و خاورمیانه

کنگره ملی لیبی در راستای آرام کردن شهروندان این کشور قانون جدید انتخابات در لیبی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کنگره ملی لیبی روز گذشته قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کرد. این کنگره ماه گذشته با برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان گامی برای آرام کردن خشم شهروندان لیبی موافقت کرد.

به موجب این قانون، نامزدهای انتخاباتی باید به طور فردی در انتخابات شرکت کنند و احزاب نمی توانند به شکل لیستی در انتخابات شرکت کنند.

زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید از سوی کمیساریای عالی انتخابات تعیین خواهد شد. کنگره ملی لیبی اخیرا دوره فعالیت خود را تمدید کرد تا برای تدوین پیش نویس قانون اساسی زمان کافی داشته باشد اما این اقدام خشم مردم این کشور را به همراه داشت که در نهایت کنگره ملی لیبی با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد.