دولت فرانسه شکست در انتخابات شوراها را پذیرفت

ایرنا نوشت:

ژان مارک اروˈنخست وزیر فرانسه به شکست دولت سوسیالیست فرانسه در انتخابات شوراها که دور دوم آن دیروز (یکشنبه) برگزار شد، اذعان کرد.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از پاریس گزارش داد : ژان مارک ارو روز یکشنبه طی اظهاراتی عقب رانده شدن سوسیالیست ها را در جریان انتخابات شوراها و شهرداری ها ˈ شکست دولتˈ خواند و اعلام کرد که ˈاین پیام روشن کاملا شنیده شده استˈ.

وی گفت: این انتخابات بی اعتمادی افرادی را نشان داد که پیشتر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی به ما اعتماد کرده بودند.

برخی رسانه ها در پی شکست معنی دار سوسیالیست ها در انتخابات اخیر، مساله ترمیم کابینه را که پیشتر احتمال آن مطرح شده بود، غیرقابل اجتناب دانسته و معتقدند این اقدام باید به سرعت انجام شود تا جایی که برخی رسانه ها همچون خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری ˈ روماندی نیوزˈ سوییس، معتقدند این خبر احتمالا امروز (دوشنبه) اعلام خواهد شد.

برخی منابع خبری نیز در مورد ادامه یافتن فعالیت ارو در کابینه جدید ابراز تردید می کنند.

با وجود آنکه ˈآن ایدالگوˈ نامزد سوسیالیست ها توانست پست شهرداری پاریس را از آن خود کند، حزب راستگرای ˈاتحاد جنبش مردمیˈ با کسب اکثریت آرا در بیش از یکصد شهر مهم از جمله ˈتولوزˈ و ˈمارسیˈ پیروز انتخابات محسوب می شود.

شمارش آرا تا این لحظه حکایت از آن دارد که حزب راست افراطی ˈجبهه ملیˈ توانسته است اکثریت آرا را در بیش از 9 شهر از آن خود کند. این امر موفقیت قابل توجهی برای این حزب افراطی به رهبری ˈمارین لوپنˈ محسوب می شود

5252

کد N200265