پیروزی حزب حاکم ترکیه با استقبال بازار بورس مواجه شد

انتخابات محلی,ترکیه اقتصادی

آنکارا - ایرنا - پیروزی بزرگ حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ (آک) ترکیه در انتخابات محلی این کشور با استقبال بازارهای پولی و سرمایه ای ترکیه در اولین روز کاری هفته مواجه شد و رقم شاخص بورس از مرز روانی 70 هزار واحد گذشت.

به گزارش ایرنا، بازارهای پولی و سرمایه ای ترکیه ، امروز در اولین روز کاری هفته جدید همزمان با اعلام آخرین نتایج غیررسمی انتخابات شهرداریهای این کشور، با افزایش شاخص ها مواجه شد .

نرخ دلار در قبال ˈلیرترکˈ که در ماههای اخیر ناشی از التهابات سیاسی به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود، به پائین ترین حد خود در بیش از دو ماه اخیر رسید و به حدود 16/2 لیرترک و نرخ یورو نیز بعد از دو ماه و نیم به زیر سه لیرترک افت کرد.

رقم شاخص بورس استانبول (بیست) که هفته گذشته بیش از سه درصد رشد داشت، در اولین ساعات کاری پیش از ظهر امروز نیز بیش از دو درصد رشد کرد و از مرز روانی 70 هزار واحد گذشت.

تحلیل گران بورس می گویند که پیروزی قاطع حزب حاکم در انتخابات محلی تا حد زیادی موجب پراکنده شدن فضای نامعلومی در سیاست شده بود و حکایت از ادامه ثبات سیاسی در ترکیه حداقل برای یک دوره کوتاه مدت دارد.

این تحلیل گران معتقدند که با عبور شاخص بورس ترکیه از مرز روانی 70 هزار واحد، نقطه مقاومت 72 هزار واحد را آزمایش خواهد کرد.

کارشناسان با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته توسط موسسه آمار دولتی این کشور می گویند که رشد چهار درصدی اقتصاد ترکیه در سال گذشته نیز که به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تبیین کننده فرآیند اقتصادی کشورها است ، در ایجاد فضای خوش بینانه و روبه رشد در بازارهای بورس و افزایش ارزش لیرترک در قبال اسعار معتبر خارجی و افت نرخ بهره ها، موثر بوده است.

خاورم/2011**230**1651
کد N200163