حزب اردوغان با کسب 45.51 در صد آرا

حزب حاکم ترکیه شهرداریهای استانبول ، آنکارا و بورسا را تصاحب می کند

ترکیه

آنکارا - ایرنا - بر اساس آمار غیر رسمی از انتخابات شهرداریهای ترکیه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ به رهبری ˈرجب طیب اردوغانˈ با کسب 51/45 درصد آرا، توانسته شهرداری های استانبول ، آنکارا و بورسا را تصاحب کند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی ترکیه ، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری شهرداری های این کشور که دیروز برگزار شد، بیش از 45 درصد آراء را کسب کرده است.

تاکنون آرای 98 درصد از صندوق های اخذ رای شمارش شده و شهرداران جدید بیش از 70 مرکز استان مشخص شده اند.

به رغم اینکه هنوز ˈمرکز شورای انتخابات ترکیهˈ، به طور رسمی نتایج انتخابات شهرداریهای این کشور را اعلام نکرده است ، گفته می شود که نامزدهای حزب عدالت و توسعه در استانبول ، آنکارا و بورسا به پیروزی رسیده اند.

در شهرهای ˈازمیرˈ و ˈاسکی شهرˈ نامزدهای حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ و در ˈمرسینˈ نامزد حزب ˈحرکت ملیˈ به عنوان شهرداران جدید انتخاب شده اند.

در ˈدیاربکرˈ بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، نامزد حزب ˈصلح و دموکراسیˈ ( هوادار مخالفان کرد) به عنوان شهردار جدید انتخاب شد.

آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات دیروز با افزایش 12/7 درصدی نسبت به انتخابات محلی 2009 ،

45/51 درصد رسید و احزاب جمهوری خواه خلق با 92/27 درصد، حرکت ملی با 20/15 درصد و حزب صلح و دموکراسی با 92/5 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

حدود 46 میلیون نفر از 6/52 میلیون واجد شرایط در انتخابات دیروز ترکیه شرکت کردند.

برای نخستین بار در تاریخ ترکیه سه زن موفق به کسب مقام شهرداری در ترکیه شدند.

درگیریهای میان هواداران احزاب رقیب در انتخابات محلی دیروز در ترکیه 9 کشته و 47 زخمی بر جای گذاشت.

خاورم ** 2010**230**1651
کد N200102