پیش نویس تغییر قانون اساسی و دفاع ژاپن تهیه شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

دولت ژاپن، پیش نویس لازم برای تغییر قانون اساسی این کشور و شرکت در دفاع جمعی را تدوین کرد. 

به گزارش شبکه تلویزیونی سی سی تی وی، دولت ژاپن، پیش نویس تازه ای را برای تغییر قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حق این کشور برای شرکت در اقدامات دفاعی گروهی تدوین کرده است که خبرگزاری کیودو ژاپن نیز اعلام کرد یک نسخه از آن را در اختیار دارد. این پیش نویس، حق یاری رسانی به هم پیمانان ژاپن را (در اوضاع جنگی) برای این کشور محفوظ دانسته است، اما بر این اصل نیز تأکید دارد که نظامیان ژاپنی به دیگر کشورها اعزام نخواهند شد. طبق قانون اساسی فعلی ژاپن، این کشور اجازه ندارد از نیروی نظامی برای فیصله دادن به مناقشه های بین المللی استفاده کند. با وجود این، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امیدوار است بند نهم قانون اساسی ژاپن را که به خودداری از جنگ مرتبط است، تغییر دهد یا حذف کند. تغییر این بند قانون اساسی به ژاپن اجازه می دهد که ضمن تقویت نیروی نظامی از منافعش در حوزه هایی مانند قلمرو، هم پیمانان یا دارایی های خود حفاظت کند.

49261

کد N199985