طرح اصلاحات مورد نظر وام دهندگان خارجی درپارلمان یونان تصویب شد

خواسته های وام دهندگان,یونان

آتن- ایرنا- طرح مورد نظر وام دهندگان خارجی به یونان که قبلاً مورد توافق دولتمردان یونانی ونمایندگان وام دهندگان رسیده بود، به تصویب پارلمان این کشور رسید.

پس از یک جلسه 10 ساعته بحث وتبادل نظر در پارلمان یونان تمام خواسته های بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی به یونان، با 151 رای موافق، 134 رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان یونان رسید.

قبلاً تعدادی ازنمایندگان پارلمان یونان ازحزب راستگرای دمکراسی نوین (حزب حاکم) وتعدادی ازنمایندگان پارلمان ازحزب سوسیالیست پاسوک یعنی حزب حامی دولت ائتلافی یونان، تهدید کرده بودند که چنانچه تغییرات اساسی درطرح توافق با تروئیکا داده نشود، به آن رای منفی خواهند داد ولی درلحظات آخربه این طرح رای مثبت دادند.

این رای گیری وتصویب طرح قانونی نیزهمانند گذشته که پس ازهر رای گیری در پارلمان تعدادی ازنمایندگانی که به آن رای منفی داده بودند، ازحزب اخراخ می شدند، این بار نیز هزینه سیاسی برای دولت وحزب حامی آن بوده است.

ˈ نیکیتاس کاکلامانیسˈ نماینده پارلمان یونان ازحزب محافظه دمکراسی نوین، به خاطر اینکه فقط به یکی از بنده های طرح توافق با تروئیکا رای ممتنع داده بود، توسط رئیس حزب اخراخ گردید.

با تصویب خواسته های وام دهندگان خارجی به یونان، دولت این کشور امیدواراست که راه برای دریافت 11 میلیارد یورو از وام 130 میلیارد یورویی، به آتن هموارخواهد شد.

اروپام**2170**536
کد N199526