مسابقه بسکتبال به درگیری خیابانی در آریزونا انجامید

آمریکا

نیویورک، ایرنا- به دنبال باخت تیم بسکتبال دانشگاه آریزونای آمریکا به تیم ایالت ویسکانسین، طرفداران خشمگین تیم بازنده که بیشترشان دانشجویان دانشگاه آریزونا بودند به خیابان ریخته و با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

به گزارش ایرنا دانشجویان دانشگاه آریزونا که از باخت ناگهانی تیم بسکتبال این دانشگاه در دقایق اضافی بازی بشدت خشمگین بودند، شنبه شب خیابان های شهر توسکان ایالت آریزونا را بند آورده و با پرتاب بطری و سنگ به سوی پلیس و نیروهای امنیتی با آن ها درگیر شدند.

پلیس ضد شورش از آغاز مسابقه در اطراف دانشگاه و خیابان های منتهی به آن مستقر شده بود.

نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن دانشجویان از اسپری فلفل استفاده کرد که منجر به مصدومیت تعدادی از آن ها شد.

همچنین دست کم 15 نفر از اغتشاش گران توسط پلیس دستگیر شدند.

اروپام 2251 **1908
کد N199494