عصر امروز صورت گرفت؛

بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه در جلسه هیأت دولت

دولت

در این جلسه هیئت وزیران ادامه رسیدگی به آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور را در دستور کار داشت که پس از بحث و بررسی، تعدادی از آنها به تصویب اعضای دولت رسید و ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

هیأت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهم‌ترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه هیئت وزیران ادامه رسیدگی به آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور را در دستور کار داشت که پس از بحث و بررسی، تعدادی از آنها به تصویب اعضای دولت رسید و ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

کد N199457