نقشه آمریکا برای شکست روسیه از نگاه کارشناس آذری

روسیه,آمریکا

باکو- ایرنا- ˈوفا قلی زادهˈ تحلیلگر مسائل سیاسی جمهوری آذربایجان با اشاره به اتحاد آمریکا وغرب برای مقابله با روسیه ، ازنقشه بزرگ آمریکا برای به زانو درآوردن روسیه خبر داد.

روزنامه گوندم خبر باکو به نقل از این کارشناس آذری نوشت : آمریکا تاکنون روسیه را به عنوان یک قدرت منطقه ای می دید. اما اشغال کریمه به غرب وآمریکا ثابت کرد که روسیه تا چه اندازه خطرناک است. ازاین رو آمریکا وغرب اقدامات خود علیه روسیه را ادامه خواهند داد.

وی ، سفر ˈباراک اوباماˈ به عربستان سعودی را بخشی از نقشه آمریکا برای مقابله با روسیه توصیف کرد وافزود: اوباما درسفر خود به عربستان سعودی، از این کشور خواهد خواست تا قیمت نفت خود را کاهش و درعین حال تولید نفت را افزایش بدهد .

به عقیده وی لغو تحریم ها علیه ایران وآغاز صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی نیز همه و همه برای ساقط کردن روسیه برنامه ریزی شده است.

این کارشناس در واکنش به برخی تحلیل ها در مورد خطر اشغال جمهوری آذربایجان از سوی روسیه نیز اظهارکرد: درحال حاضر جمهوری آذربایجان مورد هدف روسیه نیست. روسیه از اشغال جمهوری آذربایجان بسیار می ترسد. زیرا همه شرکت های نفتی آمریکا در جمهوری آذربایجان فعالیت می کنند. اشغال جمهوری آذربایجان به معنی اعلام جنگ علیه آمریکا خواهد بود.

خاورم*1206*536
کد N199445