عید دیدنی ظریف با کارکنان وزارت امور خارجه

سیاست خارجی

محمدجواد ‫‏ظریف‬، وزیر امور خارجه طی امروز و روز گذشته با سر زدن به تمام ادارات و معاونت‌های وزارت امور خارجه کشورمان عید ‫نوروز‬ را به کارکنان این وزارت‌خانه به‌طور حضوری و به یک‌یک کارکنان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در طی این عیددیدنی از دوایر مختلف وزارت خارجه که برای اولین بار توسط وزیر خارجه انجام می‌شد، به کارکنان، مبلغ ۱۰ هزار تومان عیدی داد.