درگیری ها در انتخابات ترکیه 9 زخمی در پی داشت

انتخابات,ترکیه

آنکارا- ایرنا - در درگیری های انتخاباتی شهرداری ها در شهر ˈشانلی عرفاˈی ترکیه 9 نفر از جمله یک پلیس زخمی شدند.

به گزارش ایرنا ، منابع خبری ترکیه نوشتند که در نخستین درگیری های انتخاباتی در ترکیه ، هواداران دو نامزد ˈکدخداییˈ محله ˈچانکایاˈ در شهر شانلی عرفا به زدو خورد با یکدیگر پرداختند.

در درگیری بین هواداران دو نامزد کدخدایی این محله 3 نفر از جمله یک مامور پلیس به ضرب چاقو زخمی شدند.

در دومین درگیری که در شهرستان ˈبیرجیکˈ استان درگیر شانلی عرفا رخ داد 6 نفر زخمی شدند.

این درگیری بین هواداران دونامزد کدخدایی روستای چیفتلیک رخ داد و طرفین درگیری با سلاح گرم و چاقو به یکدیگر حمله ور شدند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه از بامدادامروز آغاز شده است.

خاورم** 2012**230 **1010
کد N199264