تظاهرات ضد دولتی در مادرید و بارسلونا به خشونت کشیده شد

آمریکا اروپا

رسانه ها از درگیری پلیس اسپانیا با معترضان در شهرهای مادرید و بارسلونا خبر دادند که در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه دولت راهی خیابانها شده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یورونیوز از به خشونت کشیده شدن تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مادرید و بارسلونا خبر داد که در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه دولت صورت گرفت.

این رسانه غربی با اشاره به سر دادن شعارهای مردم علیه نظام سرمایه داری گزارش داد که در این تظاهرات معترضان با پلیس درگیر شده و به سوی ساختمانهای دولتی سنگ پرتاب کرده و سطل های زباله را آتش زدند و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن جمعیت از باتوم استفاده کردند.

بحران مالی و اقتصادی اسپانیا در سالهای اخیر به شدت بر بازار کار این کشور تاثیر گذاشته و سبب نارضایتی مردم این کشور شده است، به طوری که میزان بیکاری از سال 2007 (با رقم 7.95 درصد) تاکنون تقریبا سه برابر شده است.

خاطر نشان می شود در حال حاضر بیشتر کشورهای غربی با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و شهرهای مختلف این کشورها نیز هر از چند گاهی شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی است.