میانمار و سرشماری 30 ساله/ مسلمانان با تغییر هویت سرشماری می شوند

سرشماری,روهینگیا

کوالالامپور – ایرنا – سرشماری نفوس در میانمار پس از آخرین سرشماری در 30 سال پیش در حالی امروز آغاز شد که اقلیت مسلمان این کشور باردیگر مورد تبعیض قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، ده ها هزار نفر دست اندرکار برگزاری سرشماری در میانمار شده اند اما پیش بینی شده است این سرشماری به تنش های فرقه ای در این کشور دامن بزند.

سرشماری قبلی میانمار سال 1983 میلادی انجام شد و اکنون معلمان مدارس و مقامات محلی طرح 12 روزه ای را برای سرشماری در این کشور فقرزده اجرا می کنند که اقلیت مسلمان تحت فشار بوداییان تندرو قرار دارند.

نکته مهم در شماری میانمار فشار بر اقلیت مسلمان در ایالت راخین است که نمی توانند در سرشماری خود را به عنوان روهینگیایی معرفی و ثبت نام کنند.

دولت میانمار پیش از این به سازمان ملل برای انجام این سرشماری و در نظرگرفتن اقلیت مسلمان تضمین داده است، اما اکنون به مسلمانان اجازه ثبت نام تحت عنوان روهینگیایی داده نمی شود.

یویه هتوت یک سخنگوی دولت میانمار از مسلمانان روهینگیایی خواست برای ثبت نام در این سرشماری از عنوان بنگالی استفاده کنند.

دولت میانمار حقوق شهروندی مسلمانان روهینگیا را به رسمیت نمی شناسد و آنان را مهاجران غیرقانونی می داند که از بنگلادش به این کشور وارد شده اند.

بوداییان تندرو در ایالت راخین از رسمیت یافتن مسلمانان روهینگیایی پس از سرشماری در صورت ثبت نام با عنوان روهینگیایی ترس دارند و معتقدند این ثبت نام منجر به رسمیت یافتن مسلمانان روهینگیا می شود.

بوداییان تندور حتی تحریم انتخابات در صورت ثبت نام از مسلمانان تحت عنوان روهینگیایی را مطرح کرده اند.

این بوداییان کمک این سرشماری نفوس به توسعه در میانمار را در گذر عبور از حکومت نظامی و دیکتاتوری و روند توسعه این کشور در نظر نگرفته و بدنبال شعله ور کردن آتش درگیری های مذهبی و نژادی در کشور فقیر میانمار هستند.

جمعیت میانمار در منابع مختلف به دلیل عدم سرشماری طی 30 سال گذشته متفاوت ذکر می شود. در این منابع از 60 میلیون نفر تا 75 میلیون نفر جمعیت این کشور جنوب شرق آسیا ذکر شده است که براساسی تخمین ها 24 درصد در نواحی شهری زندگی می کنند.

مسلمانان روهینگیا هم اکنون بین چهار تا پنج درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. این مسلمانان از زمان استقلال این کشور در سال 1948 تحت شکنجه و سرکوب قرار گرفته اند.

هزاران نفر از مسلمانان میانماری در حال حاضر در اردوگاه زندگی می کنند و شمار آنها نیز رو به افزایش است.

بیش از 100 هزار نفر از مسلمانان روهنیگیا که از سال 2012 مورد حمله بوداییان استان راخین در غرب این کشور قرار گرفته اند مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر حوزه جنوب شرق آسیا شده اند و بسیاری از آنان نیز در ارودگاه های داخل این کشور اقامت دارند.

بنابر برخی گزارش ها مسلمانان روهینگیایی که در اردوگاه های داخل میانمار زندگی می کنند توسط مقامات این اردوگاه ها برای ثبت نام در سرشماری تحت عنوان بنگالی تحت فشار قرار گرفته و تهدید شده اند.

گفته می شود در پرسشنامه این سرشماری که با کمک سازمان ملل انجام می شود سوالاتی در مورد نژاد و مذهب نیز مطرح شده که تنش بین مسلمانان و بوداییان تندرو را افزایش می دهد.

براساس برخی آمارها طی دو سال گذشته دستکم 280 مسلمان در ایالت راخین توسط بوداییان تندرو کشته و ده ها هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

قانون حقوق شهروندی میانمار در سال 1982 تصویب شد که به واسطه این قانون از میان 144 قومیت در این کشور 135 قومیت حق شهروندی دریافت کردند و 9 قومیت از حق شهروندی محروم شدند که بزرگترین آنان روهینگیایی ها بودند.

دولت میانمار پس از این قانون سیاست کوچ اجباری میلیون ها مسلمان روهینگیایی را در پیش گرفت و گفته می شود بیش از 150 هزار نفر از آنان به بنگلادش، بیش از 50 هزار نفر به تایلند و 40 هزار نفر به مالزی و دیگر کشورهای آسیایی به اجبار مهاجرت کردند و در وضعیت نامطلوبی بسر می برند.

رییس جمهوری میانمار معتقد است 800 هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی را باید از این کشور اخراج کرد.

آساق**1611
کد N199012