نزدیک به 13 میلیارد دلار ، سهم ترکیه از جذب سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری,پس انداز

آنکارا – ایرنا – ترکیه به عنوان کشوری که به علت ناکافی بودن پس اندازهای داخلی برای پویایی در رشد اقتصادی خود به شدت به تامین مالی از خارج وابسته است، در سال گذشته نزدیک به 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ˈایلکر آیجیˈ رییس آژانس توسعه و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نهاد نخست وزیری ترکیه در تشریح وضعیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور گفت: در سال گذشته میلادی در مجموع 9/12 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه صورت گرفت که 5/9 میلیارد دلار آن را سرمایه گذاری جدید تشکیل می دهد.

او گفت: ترکیه از نظر بیشترین مقدار جذب سرمایه خارجی مستقیم برای اجرای طرحهای جدیددر سال گذشته در ردیف نوزدهم در جهان قرار گرفت که از نظر آژانس توسعه و حمایت از سرمایه گذاری خارجی شاخص مهمی است.

آیجی با یاد آوری اینکه ترکیه در سال 2012 میلادی نیز2/13 میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم جذب کرده بود، گفت: این رقم در سال 2011 میلادی 5/16 میلیارد دلار بود.

او با اشاره به اینکه رقم های مربوط به سال 2013 میلادی رقم های قطعی نیست افزود : پیش بینی می شود میزان واقعی جذب سرمایه مستقیم خارجی در سال گذشته فراتر از سال 2012 باشد.

رییس آژانس توسعه و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ترکیه با اذعان به اینکه این کشور نسبت به ظرفیتهای خود سرمایه خارجی کمتری را جذب کرده است ، تصریح کرد : به رغم این در 10 سال اخیر رشد قابل توجهی در میزان جذب سرمایه خارجی مشاهده می شود و رقم جذب سرمایه خارجی از سالانه یک میلیارد دلار به سالانه حدود 15-14 میلیارد دلار رسیده است.

آیجی افزود: تا سال 2002 میلادی میزان جذب سرمایه خارجی به ترکیه در مجموع بالغ بر 12 میلیارد دلار بود که در 11 سال به 135 میلیارد دلار رسیده و نسبت حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی از5/8 درصد به 20 درصد رسیده است. هم اکنون در بین 500 شرکت بزرگ ترکیه 140 شرکت دارای سرمایه جهانی قرار دارد و در بین 500 شرکت سهم صادرات شرکتهای با سرمایه جهانی بالغ بر 40 درصد و در اشتغال زایی نیز در حدود 40 درصد است.

به گفته آیجی در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری خارجی در بخش مالی، بانکداری و بیمه ترکیه صورت گرفته است. در ردیف دوم بخش انرژی و ردیف سوم بخش صنعت قرار دارد. در سال گذشته میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی 5/2میلیارد دلار بود. در چهار سال اخیر نیز بخش انرژی ترکیه بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

در حالیکه ترکیه تلاش می کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و انرژی خودرا افزایش دهد، سرمایه گذاری به بخش مالی، بانکداری و بیمه در ترکیه که به لحاظ ساختار خاص اقتصاد این کشور دارای سود آوری بیشتری است، تمایل دارد.

گرچه در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به ترتیب از آلمان و هلند صورت گرفت، اما میزان ورود سرمایه از این کشورها به ترتیب 68 و 52 درصد نسبت به سال 2012 میلادی کاهش دارد. سهم سرمایه گذاری کشورهای آسیایی در ترکیه در سال 2012 میلادی برابر 22 درصد بود که در سال گذشته به 31 درصد رسید.

در این میان میزان سرمایه گذاری ژاپن در ترکیه در 10 سال اخیر به 5/1 میلیارد دلار رسید که نزدیک به نیم میلیارد دلار آن در سال گذشته صورت گرفته است. در حال حاضر 200 شرکت ژاپنی در ترکیه فعالیت دارند. با لحاظ مذاکرات دوکشور برای انعقاد قرارداد تجارت آزاد انتظار می رود میزان سرمایه گذاری ژاپنی ها در ترکیه افزایش یابد.

شرکتهای چینی و مالزیایی نیز در حال گسترش میزان سرمایه خارجی در ترکیه هستند. مالزی در سه سال اخیر 1/5 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است.

آیجی مدعی شد بعداز انتخابات شهرداری ها ، آینده فضای ترکیه برای جذب سرمایه مستقیم خارجی مساعدتر می شود و ترکیه می تواند سرمایه خارجی بیشتری را جذب کند.

ترکیه به لحاظ مشکلات ساختاری عدیده ای که در اقتصاد دارد و به رغم اصلاحات قابل توجهی که در یک دهه گذشته صورت گرفته، هنوز نتوانسته است میزان پس اندازهای داخلی خودرا که مهمترین منبع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشورها بشمار می رود، افزایش دهد.

مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود موسوم به ˈگزارش رقابت پذیری جهانیˈ برای سال 2014-2013، نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در 148 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده و رتبه این کشورها را در این زمینه اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی ترکیه 7/14 درصد می باشد و ترکیه از این نظر در رتبه 99 در بین 148 کشور قرار گرفته است.

آنچه به عنوان پس اندازهای ملی کشورها مورد محاسبه قرار گرفته است مجموع پس اندازهای دو بخش عمومی و خصوصی است و سرمایه گذاری های ناخالص داخلی به همراه تراز حساب های جاری را دربر می گیرد.

ترکیه در سالهای اخیر تشویق های جدی برای افزایش پس اندازهای خانوار ها اعمال می کند ولی به رغم این تلاش ها ،افزایش جدی در نسبت پس اندازها دیده نمی شود.

خاورم/2011**230 *1446
کد N198860