گزینه جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا

واحد مرکزی خبر نوشت:

جمهوری خواهان با نفوذ آمریکا، سعی دارند جب بوش را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو هزار و شانزده معرفی کنند.
به نوشته شماره امروز روزنامه واشنگتن پست در اینترنت: بسیاری از بانفوذترین چهره ها و حامیان مالی جمهوری خواه تلاش پشت صحنه ای را برای نامزدی جب بوش فرماندار فلوریدا برای انتخابات ریاست جمهوری دو هزار و شانزده آغاز کرده و در حال گفتگو درباره یک راهبرد موثر برای جمع آوری کمکهای مالی اند. رهبران محافظه کار کنگره می گویند اکنون جب بوش بهترین گزینه حزب جمهوری خواه برای ورود به کاخ سفید است.
مشاوران بوش می گویند که وی چندان به دنبال نامزدی نیست و حداقل تا پایان سال در این باره تصمیم نخواهد گرفت. اما طی چند هفته گذشته، بوش با سفر به نقاط مختلف آمریکا نطق های سیاسی ایراد کرده و به نفع جمهوری خواهان در آستانه انتخابات میان دوره ای پاییز فعالیت می کند. پیامهای وی بر مشکل نابرابری درآمدها و سیاست خارجی متمرکز است و سعی دارد با ثروتمندان ذی نفع روابط قوی برقرار کند. همه اینها حاکی از آن است که وی در صدد نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است.
سی جمهوری خواه عالی رتبه در مصاحبه هایی گفتند، اکثر حامیان مالی عمده میت رامنی نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری دو هزار و دوازده با بوش و افراد مورد وثوق وی از طریق تلفن، پست الکترونیکی و جلسات حضوری در تماس اند. تخمین زده می شود اکثریت وسیع صد حامی مالی عمده رامنی از بوش در رقابت برای نامزدی انتخابات حمایت کنند. این رویدادها از این حکایت دارد که بوش،‌ پسر و برادر روسای جمهور سابق، در صورت نامزدی می تواند به سرعت شبکه وسیعی از حامیان مالی را در سراسر آمریکا فعال سازد.
اما بوش شصت و یک ساله به عنوان یک نامزد انتخابات با آسیب پذیریهای جدی از جمله در زمینه مهاجرت و مسائل دیگر که از نقاط اختلاف در حزب جمهوری خواه است،‌ مواجه خواهد بود. همچنین نامزدی وی محکی خواهد بود که آیا ذهنیت ملت آمریکا هنوز متاثر از هشت سال ریاست جمهوری جرج بوش پسر است یا نه. بوش درخواست برای مصاحبه را رد کرد.

49261

کد N198852