اینجا منزل پسرعموی کرزی است؛ کاخی با یک باغ‌وحش

کد N198849