جمشید دانایی فر، سرباز بی پناه ایرانی که بود؟!

کد N198588