ثروتی در گفتگو با مهر:

مادامی که یک طیف جامعه را بگرداند به نتیجه نخواهیم رسید/ در اجرای قوانین مصوب مشکل داریم

مجلس

نماینده مردم بجنورد گفت: مدامی که یک طیف خاص در کشور حاکم شده و بخواهد جامعه را بگرداند به نتیجه ای نخواهیم رسید.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه مجلس تا حدودی توانست وظایف خود را در سالی که گذشت در تصویب قوانین برای تحقق حماسه اقتصادی انجام دهد گفت: اما متاسفانه آنچه که نیاز کشور و مطالبه رهبری است محقق نشد.

وی افزود: هماهنگی بین دولت و مجلس مورد نیاز کشور است، ما از دولتهای قبلی شاهد اجرای قانون نبودیم به طوری که خوب اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه ها و قانون اصلاح گمرکی از جمله آن بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در سال پیش رو اولویت اول کشور باید اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری باشد سیاستهایی که شامل 24 مورد و هر مورد وابسته به دولت وابسته به مجلس است.

ثروتی گفت: دولت باید از نیروی کارشناسی جامعه استفاده کند، این دولت با شعار اعتدال سرکار آمد اما موفق نشد اعتدال را در عمل به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی طیف خاصی در کشور حاکم است افزود: تا زمانی که به صورت طیفی و جریانی حرکت کنیم کاری از پیش نخواهیم برد امروز نیز همانند گذشته مدیران فله ای عوض می شوند قوانین اجرا نمی شود و عملکردها همان عملکردهای قدیم است از این رو تحولی در روش اجرایی کشور ایجاد نشده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: انتخاب وزرا، مدیران، استانداران به صورت جریانی انجام می شود، تا مدامی که یک طیف بخواهد جامعه را بگردانند کاری از پیش نخواهیم برد.

ثروتی گفت: مجلس قوانین را تصویب کرده ولی باید به خوبی اجرا شود، اگر دولت نتواند قوانین را به خوبی اجرا کند ریل گذاری مجلس هم تاثیرگذاری خود را از دست می دهد.

نماینده مردم بجنورد مانه، سلقوم، جاجروم و گرم گفت: مجلس هر قانونی را که دولت خواست تصویب کرد و در این زمینه گامهای بلندی را برداشت در اجرا دچار مشکل هستیم که امیدواریم رهبری سران قوا را هدایت و راهنمایی کرده تا این مساله حل شود.

وی با بیان اینکه جامعه حکومت مبتنی بر علم و تجربه نیست خاطر نشان کرد: تا زمانی که حرکتهای ما بر اساس شاخص های علمی نباشد. به هدف نخواهیم رسید.