تاتارهای کریمه خواستار خودمختاری شدند

سیاسی

نمانیدگان تاتارهای کریمه به طرحی رای دادند که خواستار آغاز تدابیر سیاسی و قانونی برای دستیابی به خودمختاری نژادی و جغرافیایی برای ملت تاتار در کریمه و بر اراضی تاریخی در این منطقه است.

اقلیت «تاتارهای» شبه جزیره «کریمه» چند روز پس از ملحق شدن این منطقه به روسیه خواستار خودمختاری در اراضی تاریخی شان شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان تاتار‌ها در سراسر منطقه کریمه در شهر «بختشیساری» گرد هم آمدند تا در باره سرنوشت ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این اقلیت در کریمه تصمیم گیری کنند.

ساعاتی پس از بحث و بررسی نمانیدگان تاتارهای کریمه به طرحی رای دادند که خواستار آغاز تدابیر سیاسی و قانونی برای دستیابی به خودمختاری نژادی و جغرافیایی برای ملت تاتار در کریمه و بر اراضی تاریخی در این منطقه است.

این طرح چگونگی دستیابی به خودمختاری یا اینکه نظام سیاسی آن‌ها در چارچوب اوکراین باشد یا روسیه را مشخص نکرده است.

کد N198458