شکایت دادستان سابق استانبول علیه شرکت مخابرات ترکیه

ایرنا نوشت:

 ˈذکریا اوزˈ دادستان سابق استانبول ترکیه و مسوول عملیات پرونده مبارزه با فساد مالی و ارتشا از شرکت مخابرات و فن آوری این کشور به علت ممنوعیت شبکه های اجتماعی ˈ توییتر و یوتیوبˈ اقامه دعوی کرد.

به گزارش ایرنا ، اوز که یکی از آغاز کنندگان تحقیقات در پرونده مبارزه با فساد مالی و ارتشا در 26 آذر ماه که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، بود پس از این عملیات از سمت سر دادستانی استانبول برکنار و به شهرستان بولو تبعید شد.

وی در مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: شرکت مخابرات و فناوری ترکیه بدون داشتن حکم دادگاه نسبت به مسدود کردن شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب اقدام کرده است که این موضوع نقض قانون بشمار می رود و با لحاظ این مساله علیه این شرکت اقامه دعوی کرده است.

به گفته وی، شرکت مخابرات و فناوری ترکیه حقوق اتباع این کشور از جمله حق پاسخگویی به ادعاها ، تصحیح ادعاها، حقوق شخصی و بسیاری حقوق دیگر را نقض کرده است.

دولت آنکارا در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا ، رییس و معاونین اداره مخابرات و فناوری ترکیه را از کار برکنار کرد و معاون سازمان اطلاعات و امنیت را به عنوان رییس این شرکت و مرکز شنودهای تلفنی ترکیه منصوب کرد.

از سوی دیگر حیطه اختیارات این شرکت نیز با تصویب قانون ممنوعیت های اینترنتی در مجلس ملی ترکیه افزایش یافت و این شرکت امکان ممنوع سازی دسترسی به پایگاه های اینترنتی مختلف را اکنون داراست.

4949

کد N198380