معرکه شمال سوریه دامی برای ناوگان دریایی روسیه است

ایرنا نوشت:

یک کارشناس لبنانی معتقد است که ˈمعرکه کسبˈ در مرزهای سوریه و ترکیه ، دامی است برای ناوگان دریایی روسیه مستقر در بندر سوری ˈطرطوسˈ تا در تیررس تروریست ها قرار گیرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، ˈآنطوان حائکˈ در مقاله ای که در پایگاه اطلاع رسانی لبنانی ˈالنشرهˈ منتشر شده خاطرنشان کرد، پس از اینکه محور آمریکایی - عربی دریافت برنامه اصلی برای سرنگون کردن نظام سوریه از دروازه دمشق موفقیت آمیز نبود و مخالفان ناتوان از اشغال پایتخت هستند، ˈبرنامه بˈ را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مخالفان نظام سوریه از اشغال دمشق از طریق ˈغوطهˈ شرقی و ˈدرعاˈ ناتوان شدند و ارتش سوریه هم تقریبا بر همه مرزها از شمال لبنان تا اردن سیطره یافت و فضا را بر مخالفان تنگ کرده است.

حایک به نقل از یک دیپلمات شرقی در باره رابطه مستقیم بین ناتوانی مخالفان نظام سوریه و معرکه جدید در شمال سوریه با دخالت ترکیه تصریح کرد: شکی نیست که تاکتیک های سیاسی و نظامی تغییر کرده و بویژه ترکیه و دیگر طرف ها بخوبی می دانند برای هیچ می جنگند و به یک نبرد صددرصد باخت وارد شده اند، آنها می دانند که سوریه و همپیمانان آن مانند روسیه و ایران اجازه اشغال پایگاه علوی ها را در ˈلاذقیهˈ و حومه آن را نمی دهند.

این نویسنده لبنانی تاکید کرد: سوریه و همپیمانان آن هرگز به ترکیه و سعودی اجازه نمی دهند که به سواحل سوریه برسند، حتی اگر جنگ لازم باشد .

النشره به نقل از دیپلمات شرقی نوشت: این تصور که هدف معرکه کسب مسلح کردن مخالفان و رسیدن آنها به یک گذرگاه دریایی است ، درست نیست زیرا همه مرزهای ترکیه و اردن برروی آنها گشوده شده است و حتی در اردن پایگاه های آموزشی دارند.

وی افزود: هدف این معرکه کشاندن ناوگان روسیه مستقر در طرطوس به منطقه است تا در تیررسی تروریست ها قرار گیرد و دستکم آن را سرگرم کنند.

این پایگاه اطلاع رسانی لبنانی تاکید کرد: گزارش های علمی کارشناسان غرب و روس ثابت کرده که در سواحل سوریه منابع بزرگ نفت و گاز وجود دارد که سالها به بشار اسد برای باقی ماندن در قدرت کمک می کند.

النشره خاطرنشان کرد: دستگاه های امنیتی آمریکا و ترکیه معرکه شمال سوریه را برنامه ریزی و اجرا کرده اند، زیرا آن را آخرین فرصت برای دستیابی به اهداف خود در سوریه می دانند که شامل تجزیه این کشور پس از سرنگون کردن نظام آن و تشکیل یک دولت نفت خیز اما توام با بحران است.

این پایگاه اطلاع رسانی لبنانی به تجربه عراق اشاره کرد و افزود: مافیای نفتی آمریکا منتظر فرصت است تا مانند عراق برای استخراج نفت سوریه در سواحل دریای مدیترانه بدون محاسبه و بدون رقیب اقدام کنند وهیچ ضابطه ای مانند مقررات ˈاوپکˈ بر آن حاکم نباشد.

4949

کد N198379