"وورلد تریبون":

ارتش سوریه کنترل 80 درصد شهر حلب را به دست گرفته است

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه انگلیسی زبان در گزارشی اعلام کرد که ارتش سوریه کنترل 80 درصد شهر حلب را به دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وورلد تریبون در گزارشی نوشت: ارتش سوریه کنترل 80 درصد شهر حلب بزرگترین شهر این کشور را به دست گرفته است.

در این گزارش آمده است: نیروهای ارتش سوریه از 3 طرف به سوی حلب پیشروی می کنند و توانسته اند به بخش قدیمی شهر برسند. افراد مسلح نیز کاملا موضع دفاعی به خود گرفته اند.

در ادامه گزارش گفته شده است: نظام سوریه موفق شده است هزاران نفر از شهروندان اهل تسنن شهر حلب را جذب نیروهای ارتش این کشور کند. هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای کنترل کامل ارتش بر شهر حلب است و این امر به زودی در فصل بهار رخ خواهد داد.

از سوی دیگر المیادین نیز گزارش داد که ارتش سوریه چند بمب و مین را در شهرک های "فلیطه" و "راس العمره" در قلمون خنثی کرده و در حال پیشروی است.