روزنامه نگار ترک: اردوغان پس از انتخابات قادر به اداره ترکیه نخواهد بود

انتخابات

آنکارا - ایرنا - ˈممتاز ترک اونهˈ روزنامه نگار مخالف دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ ادعا کرد که نخست وزیر ترکیه پس از انتخابات شهرداری های این کشور، قادر به اداره این کشور نخواهد بود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، وی که مقاله نویس روزنامه ˈزمانˈ نشریه وابسته ˈجماعت گولنˈ است، در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ˈاس.تی.ویˈ با عنوان این مطلب افزود: اردوغان تمامی ابزارها، سرمایه ها، اعتبارات و اعتماد برای اداره کشور به عنوان یک نخست وزیر را از دست داده و پس از انتخابات شهرداری ها باید شاهد کناره گیری اطرافیان نزدیک به اردوغان باشیم.

ترک اونه با تاکید بر اینکه از نگاه وی این کناره گیری به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ نیز سرایت خواهد کرد ، گفت: بسیاری از نزدیکان اردوغان از جمله برخی وزیران و حتی معاونان وی در حزب حاکم هم اکنون نیز و در زمان انتخابات محلی از شعارهای انتخاباتی اردوغان که مبتنی بر زبان خشونت و تفرقه است، حمایت نمی کنند.

او با ادعای اینکه اردوغان ˈیک بازی یک نفرهˈ را پی می گیرد ، تصریح کرد: این بازی با پایان انتخابات شهرداری ها نیز خاتمه می یابد .

ترک اونه با عنوان اینکه بسیاری از مقامات دولتی ترکیه در رسیدگی به جرایمی که در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، دستگیر و مجازات خواهند شد، گفت: مقاماتی که این موضوع را درک می کنند با عقل سلیم حرکت خواهند کرد .

این روزنامه نگار با ادعای اینکه بعد از انتخابات شهرداری ها اعتبار اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق افراد خدشه دار خواهد شد ، افزود : جامعه ترکیه این مساله را مدنظر قرار خواهد داد و مطمئنا پاسخی به این اقدامات می دهد.

ترک اونه گفت: پس از انتخابات شاهد بسیاری افشاگری ها از سوی نزدیکان دولت اردوغان خواهیم بود و موارد زیرپا گذاشتن حقوق از سوی مقامات دولتی مطمئنا در آینده نزدیک از سوی منسوبان حاکمیت فعلی به قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: اردوغان برای رهایی و سرپوش گذاشته بر تحقیقات در مورد فساد مالی و ارتشاء مقامات دولتی ، با زیرپا گذاشتن حقوق مردم ، دست به ˈخودکشی سیاسیˈ زده است.

خاورم**2012** 230**1651
کد N197923