یک نماینده مجلس در گفتگو با مهر:

لزوم تحقق گفتمان جهادی در کشور/ قوانین مزاحم برای اقتصاد مقاومتی نسخ شود

مجلس

نماینده مردم آبادان گفت: با نسخ قوانین مزاحم تحقق حماسه اقتصادی و رفع خلاءهای موجود، مشارکت دادن و ساخت گفتمان جدید جهادی کشور دارای اقتصاد مستحکم خواهد شد.

جواد سعدون زاده نماینده مردم آبادان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر،گفت: حماسه سیاسی به دلیل ماهیت سرنوشت ساز با عزم و اراده ملت تحقق درخور ستایشی داشت، مجلس هم با فراخور خود نقش خوبی در برانگیخته کردن و لبیک گفتن به فرامین رهبری ایفا کرد.

 وی با اشاره به عملکرد مسئولان کشور در زمینه تحقق حماسه اقتصادی گفت: به دلیل پیچیدگی حوزه اقتصادی و نیازمندی به ریل گذاری نرم افزاری در این حوزه مشارکت مردم و حضور موثر اقتصادی آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود. از طرف دیگر در دنیای کنونی به دلیل وابستگی اقتصاد کشورها به هم و متاثر شدن از یکدیگر این حماسه در کشور با تاخیر در حال پی گیری است.

این نماینده مجلس ادامه داد: با طرح اقتصاد مقاومتی که می تواند مقدمه یک انقلاب همه جانبه اقتصادی باشد باید بتوانیم در زمینه تحقق اقتصادی گامهای بلندی برداشته و شاهد به ثمر نشستن همه تلاشهای این مرز و بوم باشیم.

نماینده مردم آبادان با اشاره به اولویتهای مجلس و دولت برای تحقق حماسه اقتصادی گفت: با نسخ قوانین مزاحم تحقق حماسه اقتصادی و رفع خلاءهای موجود، مشارکت دادن مردم و ساختن گفتمان جدید جهادی در راستای حماسه اقتصادی شاهد این خواهیم بود که کشورمان دارای اقتصادی مستحکم باشد.

سعدون زاده خاطر نشان کرد: مجلس باید عزم خود را جزم کند تا تمام نیازهای تقنینی کشور را محقق و از این گذر بستر تحقق اقتصادی مقاومتی فراهم شود.