با صدور بیانیه‌ای؛

جمعی از نمایندگان مجلس، شهادت مرزبان ایرانی را تسلیت گفتند

مجلس

از دستگاههاى امنیتى انتظامى و نظامى براى تعقیب و مجازات این جنایتکاران و وزارتخانه‌هاى کشور، اطلاعات و خارجه جهت پیگیرى مجدانه از کشور پاکستان که پایگاه این گروهک شده و باید پاسخگوى این رفتار خلاف دیپلماتیک خود باشد براى آزادى بقیه گروگان‌ها و دستگیرى و تحویل عاملین جنایت، اقدام جدى و فورى انتظار داریم.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای شهادت مرزبان ایرانی را تسلیت گفتند و خواستار پیگیری مقامات ایرانی برای آزادی مرزبانان شدند.

به گزارش ایلنا، جمعی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای شهادت شهید جمشید دانایی‌فر سرباز مرزبانى کشور به دست گروهک ضدانقلابى آمریکایى جیش‌العدل را تسلیت گفتند.

این بیانیه به شرح زیر است:

در آغازین روزهاى سال٩٣ خبر شهادت شهید جمشید دانایی‌فر سرباز مرزبانى کشوربه دست گروهک ضدانقلابى آمریکایى جیش‌العدل، کام همگان راتلخ و چهره واقعى مدعیان رسواى حقوق بشر را عیان‌تر ساخت. ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده محترم شهید، از دستگاههاى امنیتى انتظامى و نظامى براى تعقیب و مجازات این جنایتکاران و وزارتخانه‌هاى کشور، اطلاعات و خارجه جهت پیگیرى مجدانه از کشور پاکستان که پایگاه این گروهک شده و باید پاسخگوى این رفتار خلاف دیپلماتیک خود باشد براى آزادى بقیه گروگان‌ها و دستگیرى و تحویل عاملین جنایت، اقدام جدى و فورى انتظار داریم.

پورمختار-حیدرپور-رهبر- قادرمزى-پیرمؤذن-مؤید حسینى صدر-امیرآبادى

کد N197711