المیادین:

ارتش سوریه وارد دو شهرک دیگر در منطقه القلمون شد

قلمون,فلیته راس المعره

تهران - ایرنا - شبکه ˈالمیادینˈ اعلام کرد: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در منطقه ˈالقلمونˈ در ˈریف دمشقˈ، وارد دو شهرک دیگر در این منطقه شد.

این شبکه روز شنبه افزود: اخبار رسیده از سوریه حاکی است که ارتش این کشور دیشب وارد شهرک های ˈالفلیتهˈ و ˈراس المعرهˈ در منطقه القلمون در مجاورت مرز لبنان شد.

اهمیت خاص این دو شهرک در ریف دمشق به این دلیل است که پس از آزادسازی شهر ˈیبرودˈ از سوی ارتش سوریه، گروهی از تروریست های مسلحی که تا آن زمان در یبرود مستقر بودند، به الفلیته و راس المعره و گروهی هم به ˈعرسالˈ لبنان گریختند.

در همین حال، درگیری ها بین ارتش سوریه و افراد مسلح در حومه ˈلاذقیهˈ هم با شدت ادامه دارد. کانون اصلی درگیری ها در لاذقیه، منطقه ˈنبعینˈ است. هواپیماهای ارتش سوریه هم در چند نوبت مواضع گروه های مسلح را در نوار مرزی سوریه و ترکیه و محل های تجمع آنان در روستای ˈسمرهˈ را بمباران کردند.

خاورم 1491**1651
کد N197663