بشار جعفری:

تروریست ها مانع ارسال کمک های بشردوستانه به آوارگان سوری می شوند

سوریه

نیویورک- ایرنا - نماینده دایم سوریه در سازمان ملل گفت : خشونت بیش از اندازه گروه های تروریستی مانع از ارسال کمک های بشردوستانه سازمان ملل برای آوارگان سوری می شود.

به گزارش ایرنا، ˈبشار جعفریˈ بعد از نشست غیر علنی امروز شورای امنیت، از گزارش ˈوالری آیموسˈ معاون دبیرکل سازمان ملل در مورد امدادرسانی به آوارگان سوری انتقاد کرد و آن را جانبدارانه خواند.

این نشست به بررسی مشکلات امدادگران سازمان ملل برای توزیع کمک های بشردوستانه در میان آوارگان سوری اختصاص داشت، بویژه مردم مناطقی که در محاصره قرار گرفته اند.

جعفری گفت: خانم آیموس در گزارش خود هیچ اشاره ای به اقدام های خشن گروه های تروریستی در نقاط مختلف سوریه نمی کند در حالی که خشونت بیش از حد این گروه ها مانع از ارسال به موقع کمک های بشردوستانه به مردم سوریه می شود.

نماینده سوریه به خبرنگاران گفت: برای بهبود شرایط کمک رسانی باید با تروریست ها مقابله کرد. همچنین برخی کشورهای منطقه و غربی به دخالت خود در امور داخلی سوریه خاتمه دهند.

وی افزود: سوال ما این است که چرا معاون دبیرکل سازمان ملل در گزارش های خود به مسئله تروریسم و حمایت مالی برخی از کشورهای عربی از گروههای تروریستی در سوریه اشاره نمی کند.

جعفری افزود: نمایندگان سازمان ملل در سوریه بخوبی می دانند که گروه های تروریستی عامل اصلی برای ایجاد اختلال در مسیر توزیع کمک های انساندوستانه میان مردم سوریه هستند.

اروپام 1908
کد N197654