شورای امنیت ماموریت صلح بانان سازمان ملل درکنگو را تمدید کرد

کنگو

نیویورک، ایرنا - شورای امنیت ماموریت صلح بانان سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش ایرنا، روز جمعه به وقت محلی 15 عضو شورای امنیت تصمیم ضمن تمدید ماموریت صلح بانان سازمان ملل در جمهوری دمکراتیک کنگو، آخرین تحولات مربوط به این کشور را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادنند.

ˈجرالد آرادˈ، نماینده دایم فرانسه در سازمان ملل اظهار داشت که ماموریت صلح بانان طی سالهای گذشته در کنگو بسیار پربار بوده است و تضعیف گروههای شورشی مانند ام 23 یکی از دستاوردهای آن به شمار می رود.

نزدیک به 22 هزار نیروی صلح بانی سازمان ملل در جمهوری دمکراتیک کنگو مستقر هستند.

مردم کنگو سالهاست که اسیر جنگ های داخلی و ظهور و بروز گروههای شورشی هستند.

اروپام 1908
کد N197545