گزارش جدید بانک جهانی از فساد زین العابدین بن علی

آفریقا و خاورمیانه

بانک جهانی در گزارشی به اقدامات دیکتاتور فراری تونس که هم اکنون در عربستان به سر می برد در سوء استفاده از قدرت به نفع خانواده اش پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد: زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری تونس بخش زیادی از بخش خصوصی را در تملک خانواده اش قرار داده بود و رژیم سابق تونس از طریق وضع قوانین و اجرایی سیستمهایی شرایط را به گونه ای قرار داده بود که افراد خانواده اش و نزدیکان رژیم وی از آن نهایت استفاده را می بردند.

بر اساس این گزارش زین العابدین بن علی در اواخر سال 2010 بیش از 21 درصد از مجموع سود بخش خصوصی را در تملک خود قرار داده بود.در 10 سال آخر حکومت بن علی قوانین سرمایه گذاری 25 بار اصلاح شد و هدف از آن ممانعت از سرمایه گذاری خارجی در بازار تونس و حفظ منافع خانواده بن علی بود.

"باب ریکرز" یکی از تنظیم کنندگان این گزارش رشد اقتصادی که رژیم بن علی در آن دوران از آن دم می زد، را سراب توصیف کرد.

در این گزارش آمده است: نظام جدید در تونس 48 کشتی،550 قطعه زمین و املاک،367 فقره حساب بانکی و حدود 400 شرکت متعلق به خانواده بن علی را مصادره کرده است.