سریلانکا درخواست تحقیق حقوق بشری سازمان ملل را رد کرد

حقوق بشر

تهران - ایرنا -ˈماهیندا راجاپاکسهˈ رئیس جمهوری سریلانکا قطعنامه روزپنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی برتحقیق درباره جرایم جنگی را رد کرد وگفت که او در عوض طرح خود درباره آشتی را پیش خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازکلمبو، راجاپاکسه گفت: ما این قطعنامه را رد می کنیم زیرا این قطعنامه تنها به تلاش های ما برای آشتی لطمه می زند وکمکی نمی کند.

وی درگفت وگویی تلفنی با خبرگزاری فرانسه افزود: اما من ناامید نیستم؛ ما به فرایند آشتی که آغاز کرده ایم ادامه خواهیم داد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل روزپنجشنبه قطعنامه مورد حمایت آمریکا را مبنی بر تحقیق درباره نقض حقوق بشر وجرایم جنگی درجریان جنگ داخلی سریلانکا تصویب کرد.

این قطعنامه که تحقیقات یک ساله ای را با هزینه یک میلیون و460 هزار دلار آغاز می کند ، براساس توصیه های ˈناوی پیلایˈ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل استوار است. پیلای گفته است که سریلانکا درزمینه تضمین پاسخگویی درباره جنایت های ادعایی علیه شورشیان ˈ تامیلˈ درجریان جنگ داخلی چند دهه ای که درسال 2009 به پایان رسید، پیشرفت کمی داشته است.

این قطعنامه با 23 رای موافق، 12 رای مخالف و12 رای ممتنع تصویب شد.

مترجمام**1078**536
کد N196876