دانش آموزان و دانشجویان 50 شهر اسپانیا علیه قانون جدید آموزشی تظاهرات کردند

اسپانیا,دانشجویان

مادرید- ایرنا- هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان 50 شهر اسپانیا روز پنجشنبه علیه قانون آموزشی جدید ، اصلاحات ، ریاضت ها، افزایش هزینه های دانشگاهی و همچنین برای درخواست استعفای ˈخوسه ایگناسیو ورتˈ وزیر آموزش و پرورش و علوم ، تظاهرات کردند.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ال پاییس ، در تظاهرات مادرید ، دانشجویان و دانش آموزان با در دست داشتن پلاکاردی که بر روی آن نوشته شد بود ˈاصلاحات فرانکو نه .بورسیه ها آری ، عوارض نه ، ورت استعفاˈ ، اعتراضات خود را از میدان ˈآتوچاˈ در جنوب شهر آغاز کرده و تا میدان ˈسولˈ واقع در مرکز پایتخت به پایان رساندند .

ˈآنا گارسیاˈ دبیر کل سندیکای دانشجویی و دانش آموزی در این رابطه خاطرنشان کرد که دومین روز اعتصاب آموزشی،یک موفقیت کامل بود و 80 درصد مراکز آموزشی در روز پنجشنبه اعتصاب کردند.

وی ادامه داد :ما بسیار خوشحالیم که یک بار دیگر آموزش دولتی را متوقف کردیم و شعله نبرد دانشجویی همچنان روشن است .

در تظاهرات شهر بارسلونا نیز هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان، اعتراض خود نسبت به ریاضت ها در سیستم آموزشی دولتی و قانون جدید را در خیابان های مرکزی شهر ابراز داشتند و خواهان استعفای ورت شدند.

این اعتراضات از میدان ˈاونیورسیتاتˈ و با فریاد ˈپس از تحصیل می خواهیم کار کنیمˈ ، ˈبوربون ها (خانواده سلطنتی اسپانیا ) را جلوی کوسه ها بیاندازیدˈ و ˈآموزش بیشتر- سرکوبی کمترˈ آغاز شد و تظاهر کنندگان پس از پیمودن خیابان های بارسلونا ، اعتراضات خود را در میدان ˈسنت جئومهˈ به پایان رساندند .

ˈبورخا لاتورهˈ دبیر کل سندیکای دانشجویان و دانش آموزان ایالت کاتالونیا به مرکزیت بارسلونا در مورد تظاهرات روز پنجشنبه خاطرنشان کرد که 90 درصد دانشجویان و دانش آموزان اعتصاب کردند و در این راستا از حملات به نظام آموزشی دولتی از سوی دولت حزب حاکم ˈمردمیˈ و حزب ˈهمگرایی و وحدتˈ کاتالونیا انتقاد کرد .

در کنار این تظاهرات مسالمت آمیز ، تظاهرات دیگری نیز وجود داشت که حاکی از خشونت ها و مداخله پلیس بود .

حدود 600 دانشجو دانشگاه ˈکومپلوتنسهˈ مادرید که بسیاری از آنها نقاب زده بودند ، راه های ورودی به محوطه دانشگاه را مسدود کردند.این در حالی بود که 7 خودرو پلیس ضد شورش در محوطه دانشگاه مستقر بودند.

معترضان در این زمینه ، با پرپایی سنگر و به آتش کشیدن زباله دان ها به دنبال درگیری با پلیس بودند که یک نفر از آنها ، به دلیل حمل مواد آتش افزا دستگیر شد .

اروپام **1234** 1917
کد N196838