ملک عبدالله، ولیعهد جدید تعیین کرد

تسنیم نوشت:

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، عبدالله بن عبدالعزیز فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مقرن بن عبدالعزیز به عنوان جانشین ولیعهد فعلی (سلمان بن عبدالعزیز) تعیین می شود و وی همچنان به عنوان معاون دوم نخست وزیر فعالیت خواهد کرد.
در فرمان شاه عربستان آمده است با مقرن بن عبدالعزیز جانشین ولیعهد به عنوان ولیعهد در صورت خالی شدن سمت ولایتعهدی و به عنوان پادشاه در صورتی که در آن واحد، سمت پادشاه و ولیعهدی خالی بماند، بیعت صورت گیرد.
در این فرمان آمده است پس از تمایل ملک عبدالله و سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد وی برای تعیین مقرن بن عبدالعزیز به عنوان جانشین ولیعهد فعلی و موافقت شورای موسوم به بیعت با آن، فرمان اجرایی می شود.
عبدالله در فرمان خود تاکید کرده است که در هیچ شرایطی این فرمان قابل تغییر یا تفسیر نخواهد بود. مقرن بن عبدالعزیز با اکثریت سه چهارم اعضای شورای بیعت به عنوان جانشین ولیعهد تعیین شده است.
فرمان ملک عبدالله درباره تعیین مقرن بن عبدالعزیز در پی موافقت اکثریت اعضای شورای بیعت صادر شده است. عبدالله همچنین در فرمان خود گفته است پادشاه آینده در صورت تمایل می تواند ولیعهد خود را انتخاب کند و برای این کار، نامزد خود را به اعضای شورای بیعت معرفی می کند.
عبدالله در پایان فرمان خود گفته است این فرمان ما به دستگاههای ذیربط برای تصویب و اجرا ابلاغ می گردد.

مقرن 68 ساله کوچک‌ترین فرزند ملک عبدالعزیز به شمار می‌رود که به‌گفته منابع سعودی، تغییرات احتمالی در آینده فضا را به‌روی فرزندان نسل دوم و سوم آل‌سعود برای تصدی مناصب مهم و حساس در چارچوب ترتیبات خاندان حاکم بر عربستان باز می‌کند.
بر اساس این گزارش، تنها سه نفر از فرزندان نسل سوم آل‌سعود مناصب حساس را در عربستان در اختیار دارند که شامل سعود الفیصل وزیر خارجه که از حدود چهل سال گذشته تا کنون این سمت را در اختیار دارد، محمدبن نایف وزیر کشور از نوامبر 2012 و متعب‌بن عبدالله وزیر گارد ملی هستند.
در چارچوب سازوکارهای جانشینی که چند سال پیش تصویب شد، ملک عبدالله شاه عربستان که 90ساله است، اعضای شورای بیعت را منصوب کرد و برادر ناتنی‌اش مشعل‌بن عبدالعزیز را در رأس این شورا قرار داد.
34 نفر از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز در حال حاضر شورای بیعت را تشکیل می‌دهند که مأموریت این شورا فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در خاندان حاکم بر عربستان به‌ویژه از طریق مشارکت در انتخاب ولیعهد است.
شورای بیعت از فرزندان بنیان‌گذار حکومت آل‌سعود تشکیل شده است که پادشاه سعودی به اعضای این شورا، اسامی یا دو اسم یا سه اسم را برای تصدی پست ولیعهدی پیشنهاد می‌کند.
این شورا می‌تواند این اسامی را رد کند و نامزدی را که پادشاه پیشنهاد نکرده، تعیین کند و اگر نامزد شورا با موافقت پادشاه سعودی روبه‌رو نشود، شورای بیعت با اکثریت اعضا در یک عملیات رأی‌گیری که نامزد شورا و نامزدی که پادشاه تعیین کرده، تکلیف ولیعهد را قطعی می‌کند.

5252

کد N196819