قوانین جدید درایران - کاهش صادرات برنج درهند

هند,برنج

دهلی نو - ایرنا - صادر کنندگان برنج باسماتی هند از بازنگری ایران درمفاد برنامه کنترل مواد سنگین به ویژه آرسنیک و نیز قوانین مربوط به ارائه مستندات آزمایشگاهی نگران شده اند.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈاکونومیک تایمزˈ روز پنجشنبه نوشت:ایران بزرگترین واردکننده برنج باسماتی از هند است و انتظار می رود که در سال جاری یک میلیون تن برنج باسماتی وارد کند.

ˈام.پی. جیندال ˈ رییس انجمن صادرکنندگان برنج هند گفت ایران با اصلاح قوانین مربوط به کنترل فلزات سنگین میزان آرسنیک را از 150 پی.پی.ام به 120 پی.پی.ام کاهش داده وبا توجه به این تغییر صادرات برنج هندی به این کشور کاهش خواهد یافت.

وی بااشاره به اینکه تجارت برنج نیاز به زمان برای کاهش میزان آرسنیک دارد، افزود: انتطار می رود امسال چهار میلیون تن برنج باسماتی از هند صادر شود که از این میزان یک میلیون تن به ایران صادر خواهد شد.

رییس انجمن صادرکنندگان هند گفت، قیمت هر تن برنج باسماتی در سال 2013 میلادی 1100دلار برای هر تن بود که امسال این میزان به 1450دلار درتن رسیده است.

وی افزود، این تغییرات درحالی صورت می گیرد که عده ای از صادر کنندگان تصمیم داشتند ماه آینده از ایران بازدید نموده و با مقام ها و وارد کنندگان ایرانی وارد مذاکره شوند.

آساق ** 275 **
کد N196647