اعتدال طبیعت بدون اعتدال سیاست بی‌فروغ است

حسن روحانی

رییس جمهوری ایران در پنجمین جشن جهانی نوروز در کابل با بیان اینکه نوروز یادگار مدنیتی رفیع و انسانی است، گفت: اعتدال طبیعت بدون اعتدال سیاست بی‌فروغ است.

کد N196593