پیام صلح و دوستی ایران برای منطقه ملتهب و آشوب زده خاورمیانه

جشن نوروز,روحانی

تهران - ایرنا - دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ایران در جشن نوروز در کابل رییسان جمهوری کشورهای حوزه نوروز را به اتحاد برای اعتدال گرایی، صلح و دوستی و مبارزه با افراط گرایی فراخواند.

ندای اعتدال گرایی ، صلح و دوستی و مبارزه با افراط گرایی و خشونت توسط رییس جمهوری ایران چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز پیشنهاد و با اقبال جهانی مواجه شد.

رییس دولت اعتدال گرای ایران در این ارتباط روز پنجشنبه در مراسم پنجمین جشن جهانی نوروز در کابل گفت: تصویب قطعنامه WAVE در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقابله جهانی با خشونت و افراطی گری را در دستور کار جامعه جهانی قرار داد، نشان روشن این رویکرد جهانی است و مایلم اینجا از همه ملت ها و دولت های نوروز دعوت کنم که در تهیه و تدوین برنامه عمل برای این قطعنامه پیشگام شوند و به نام نوروز اعتدال و مقابله با افراطی گری را عیدانه مردمان خود قرار دهند.

روحانی در تاکیدی که مسوولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران در قبال صلح و ثبات منطقه ای و جهانی را نشان می دهد اضافه کرد: به عنوان منتخبان و نمایندگان ملت های خود اعلام می کنیم که راهی جز اعتدال نیست و اعتدال نه فقط یک آیین تاریخی که یک راهبرد سیاسی و اجتماعی برای رشد توسعه و هم زیستی در جهان امروز است.

ˈ مدعی هستیم که می توانیم بر اساس سنت نوروز و بر مبنای منافع متقابل تجربه ای بی نظیر از همکاری منطقه ای را سامان دهیم تا جهان از کنار جوامعی که تجربه تلخ فریاد افراط گرایان را شنیده است صدای اعتدال گرایان را هم بشنود.ˈ

رییس جمهوری ایران در سخنانی کوتاه اما به زیبایی بهار و هر آنچه که نشانی از رویش و اعتدال دارد به بهترین شکل آموزه های آیین نوروزی را با سیاست و اقتصاد پیوند زد تا از این رهگذر بار دیگر سران منطقه و دنیا و مجامع جهانی را برای مقابله با خشونت و افراطی گری فرا خواند .

روحانی با بیان اینکه اگر چه این مراسم یک اجتماع فرهنگی است اما می توان آن را به پیوندی سیاسی و اقتصادی بدل کرد، گفت: می توانیم پایه گذار یک اتحاد جامع منطقه ای باشیم که توسعه و پیشرفت ملت ها هدف مشترک آن باشد و کیفیت زندگی در منطقه را ارتقا دهد.

روحانی همچنین خطاب به سران کشورهای منطقه و جهان، اظهار داشت: به سیرت نوروز که صورتش از نسیم بهاری خوش است، راه و رسم اعتدال در پیش بگیریم که اعتدال یک شعار سیاسی محدود به یک شخص و کشور نیست اعتدال در فرهنگ و ادبیات منطقه نوروز ریشه ای تاریخی دارد.

اهمیت و تاثیرگذاری سخنان رییس جمهوری ایران نه تنها در میان دولت ها و ملت های منطقه بلکه در سطح جهان ناشی از اتخاذ مواضع اصولی و واقع بینانه در دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که از بدو روی کار آمدن دولت تدبیر امید چرخش قابل مشهودی را در نوع نگاه دولت ها و ملت ها در اردوگاه های دوستان و حتی دشمنان نسبت به ایران و ایرانی ایجاد کرده است.

مواضع و سیاست های خارجی دولت روحانی این روز ها آنچنان افق روشنی را نه تنها پیش روی ملت ایران که پیش روی ملت های جهان از صلح و ثبات و آرامش گشوده است که از یک سو موجب خشنودی کشورها و ملت های دوست و حامیان صلح و دوستی و از سوی دیگر موجب یاس و ناامیدی دشمنان و خشونت طلبان و حامیان آنان در جهان شده است.

**1542**
کد N196588