مجوز پخش سراسری کانال تلویزیونی وابسته به جماعت گولن در ترکیه لغو شد

تلویزیون

آنکارا- ایرنا - شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون های ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور، مجوز پخش سراسری کانال تلویزیونی ˈکانال ترک ˈ وابسته به ˈجماعت گولنˈ ، مخالف دولت آنکارا را لغو کرد.

به گزارش ایرنا، در حالی که قرار است انتخابات شهرداری ها در ترکیه با شرکت نمایندگان احزاب مختلف روز دهم فروردین ماه برگزار شود، شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون های ترکیه در اطلاعیه ای مجوز پخش برنامه های سراسری ˈکانال ترکˈ را لغو و اعلام کرد که کانال یاد شده صرفا برای پخش برنامه منطقه ای مجوز دارد.

با لغو مجوز پخش سراسری این کانال تلویزیونی که سال 2009 میلادی توسط گروه رسانه ای ˈکوزا ˈ وابسته به جماعت گولن خریداری شد، درآمد آن از محل اخذ آگهی های تبلیغاتی کاهش خواهد یافت.

در نشست شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون های ترکیه که اکثریت اعضای آن را حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تشکیل می دهند، اعضای احزاب مخالف ˈحرکت ملیˈ و ˈجمهوری خواه خلقˈ مخالفت خود را با لغو مجوز پخش برنامه های سراسری این کانال تلویزیونی اعلام کردند.

شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون های ترکیه عالی ترین مرجع نظارت بر شبکه های رادیو و تلویزیونی این کشور به شمار می رود و عهده دار تخصیص فرکانس به شبکه های رادیو و تلویزیونی ترکیه نیز می باشد.

در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد، مقامات دولتی جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ آمریکا نشین را مسوول این عملیات اعلام کردند.

خاورم**2012** 230**2017
کد N196360