ژاپن به آزمایش موشکی کره شمالی اعتراض کرد

کد N196326