دانشگاه هاروارد:

به اوباما اختیارات بیشتری برای لغو تحریم ایران بدهید

آمریکا,تحریم ها

تهران- ایرنا- اندیشکده آمریکایی ˈبلفرˈ وابسته به دانشگاه ˈهارواردˈ اعلام کرد: کاخ سفید و کنگره آمریکا باید اختیارات ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری را برای لغو دائمی تحریم های ایران افزایش دهند.

این منبع دانشگاهی افزوده است: ناتوانی کنونی اوباما در لغو دائمی تحریم ها که خواسته اصلی تهران است، مانع از دستیابی به توافق هسته ای باثبات با این کشور خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ˈتایلر کولیسˈ و ˈتریتا پارسیˈ نویسندگان این مقاله، معتقدند که قوانین کنونی آمریکا به طرز خطرناکی توانایی رییس جمهور اوباما را در خصوص موضوع اصلی گفت وگوهای هسته ای که واگذاری امتیازات هسته ای در مقابل لغو تحریم هاست، محدود می کنند.

اندیشکده بلفر دستیابی به هرگونه توافق نهایی بین ایران و گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) را مستلزم تعمق و رایزنی های گسترده و عمیق درباره چگونگی اطمینان غرب از صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران و از سوی دیگر احترام به حقوق هسته ای ایران و برقراری تعادل بین منافع هر یک از طرف های حاضر در مذاکرات دانسته است.

پارسی و کولیس، مساله اصلی در این خصوص را اقداماتی دانستند که آمریکا باید برای رسیدن به این تعادل انجام دهد و تاکید دارند که در حال حاضر احتمالا کاخ سفید قدرت لازم برای عمل به تعهدات خود را در صورت شکل گیری توافق نهایی نداشته باشد. نویسندگان مقاله می افزایند: ایالات متحده نمی تواند در مقابل درخواست های زیادتر، امتیازات کمتر واگذار کند. بخصوص اینکه مذاکره کنندگان ایرانی بر اقدامات متقابل و متناسب از سوی طرفین تاکید دارند.

نویسندگان این مقاله همچنین ناتوانی کنونی رییس جمهوری آمریکا در لغو دائمی تحریم ها را با منطق اعمال تحریم های ضد ایرانی مغایر دانسته و نوشته اند: ˈتحریم ها با این هدف وضع شدند که در صورت شکل گیری توافق، ایران مجبور شود در مقابل لغو آنها امتیاز بدهد و برنامه هسته ای اش را محدود کند، اما اگر اوباما نتواند تحریم ها را لغو کند، این منطق زیر سووال خواهد رفت.ˈ

این اندیشکده آمریکایی با این استدلال بازنگری دقیق اختیارات رییس جمهوری آمریکا را برای لغو تحریم ها و الزامات مورد نیاز این کار در صورت دستیابی به توافق هسته ای نهایی، ضروری دانسته و افزوده است: دستیابی به توافق بین ایران و گروه 1+5 طی چند ماه آینده کاملا امکان پذیر است و در این صورت، کاخ سفید باید آماده باشد به تعهداتش در قالب توافق هسته ای عمل کند. در غیر این صورت، تحریم ها به عنوان مانع نهایی شکل گیری و تضمین یک توافق هسته ای باثبات با ایران عمل خواهند کرد.

مترجمام**9330
کد N196282