مخالفت 7 کشور با اعطای کرسی سوریه به مخالفان در نشست سران کشورهای عربی

آفریقا و خاورمیانه

تلاشهای عربستان سعودی برای اعطای کرسی سوریه در نشست سران کشورهای عربی در کویت به گروه های شورشی با مخالفت هفت کشور عرب روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، یک منبع وابسته به ائتلاف مخالفان سوری اذعان کرد: در نشست سران کشورهای عربی در کویت تعداد کشورهای مخالف واگذاری کرسی سوریه در این نشست به ائتلاف مخالفان سوری افزایش یافت و چهار کشور دیگر نیز به صف کشورهای مخالف افزوده شدند.

این منبع اعلام کرد: این هفت کشور تهدید کردند که اگر کرسی سوریه به مخالفان واگذار شود نشست را ترک می کنند . در میان هفت کشوری که با اعطای کرسی سوریه به شورشیان مخالف هستند یکی ازکشورهای حوزه خلیج فارس نیز وجود دارد.