زندانیان مهاجر باردیگر در زندان واشنگتن دست به اعتصاب غذا زدند

زندانی

نیویورک، ایرنا - بیش از 70 زندانی مهاجر در بازداشتگاه ایالت واشنگتن بار دیگر در اعتراض به شرایط بد زندان و رفتار خشونت آمیز زندان بانان دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آمریکایی، طرفداران حقوق بشر اظهار داشتند که زندانیان به علت شرایط نامساعد بازداشتگاه

ˈˈنورتوستˈˈ واقع در ایالت واشنگتن بار دیگر اعتصاب غذای خود را از سر گرفتند.

وکلای این زندانیان همچنین اعلام کرد که اوایل ماه جاری به مدت سه هفته هزار و 200 نفر از این زندانیان در اعتراض به شرایط بسیار نامساعد محل نگه داری خود اعتصاب غذا کردند.

به گفته ˈˈآنجلیکا چازاروˈˈ، وکیل چند مهاجر در این بازداشتگاه و استاد دانشگاه واشنگتن، شرایط این زندان به قدری بد بوده که روز یکشنبه، یکی از زندانیان اقدام به خودکشی کرد.

همچنین زندانیان در ایالت های آریزونا، تگزاس، مریلند به علت های مشابه و تبعید های دسته جمعی مهاجران غیرقانونی که در زمان دولت اوباما شدت بیشتری یافته است، دست به اقدامات مشابهی زدند.

به گزارش رویترز، زندانی کردن مهاجران در آمریکا سود هنگفتی داشته و دو شرکت بزرگ خصوصی ˈˈجی.ای.او گروپˈˈ و ˈˈسی.سی.ایˈˈ قراردادهای هنگفتی به ارزش بیش ازسه میلیارد دلار با دولت فدرال آمریکا برای بازداشت کردن مهاجران بسته اند.

تبعید مهاجران غیرقانونی در زمان ریاست جمهوری اوباما بیش از هزار مورد در روز بوده که آماری بی سابقه در تاریخ آمریکا می باشد. دولت اوباما قول داده است که قوانین مربوط به اخراج مهاجران را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

اما برخی از صاحب نظران و رسانه های آمریکایی با انتقاد از اظهارات اوباما در خصوص قانون مهاجرت، وعده های او به مهاجران غیر قانونی در آمریکا را بی اساس و در راستای جذب رای اسپانیایی تبارهای مقیم این کشور می دانند.

اروپام 1908
کد N195936