روحانی:رسانه های منتقد و صداوسیما در دوره هیچ دولتی،به اندازه امروز،آزاد انتقاد نکرده اند

سیاسی

رئیس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در موضوعات مختلف، سخن گفت.

 

کد N195689