دانشجویان مصری در اعتراض به صدور حکم اعدام زندانیان اخوان تحصن کردند

تظاهرات,مصر

تهران- ایرنا- شماری از دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین ظهر امروز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای 529 تن از اعضای اخوان المسلمین، در برابر دفتر مرکزی دانشگاه قاهره تحصن کردند.

به گزارش پایگاه خبری مصری ˈالیوم السابعˈ، تجمع دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه قاهره در بحبوحه تهدید مقام های دانشگاه علیه آنان صورت گرفت.

ˈفاطمه عبدالعزیزˈ مسوول بخش دختران دانشگاه قاهره تجمع اعتراضی دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین را آشوب خواند و از اخراج چهار دانشجوی دختر به جرم شرکت در تظاهرات و برپایی آشوب و اقدامات خشونت آمیز خبر داد.

ˈمهجه غالبˈ رئیس بخش دختران دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه الازهر نیز

به دانشجویان هشدار داد و گفت که شرکت در تجمعات اعتراضی عاقبت بدی برای آنها دارد.

اقدام اخیر دادگاه مصری در صدور حکم اعدام برای 529 نفر از مخالفان کودتای نظامی این کشور با محکومیت در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه شده است و گروه ˈاخوان المسلمینˈ مصر نیز آن را به منزله ˈنسل کشی جدیدˈ دانست.

مترجمام** 1453
کد N195673