استاد دانشگاه جرج تاون در گفتگو با مهر:

شاهد جهان آنارشیک در آینده نیز هستیم/ نظام آینده بین المللی تک ماهیتی نخواهد بود

خواندنی از سراسر وب